Ana içeriğe atla

10. SCACR 2023 (10th Short Course/Conference on Applied Coastal Research) İstanbul

Dünyanın en büyük uluslararası kongrelerinden biri olan 10. SCACR 2023 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin himayesinde 4-6 Eylül 2023 tarihlerinde DEDEMAN Gayrettepe Oteli İstanbul’da gerçekleştirildi.

Deniz ve Açık Deniz Mühendisliği konularını kapsayan, 26 ülkeden katılımın olduğu, konusunda dünyaca bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak yer aldığı kongrede yerli ve yabancı bilim insanlarının yanı sıra uygulamadan mühendisler de bulundu. Özellikle “Mavi Vatan” ve “Denizden Gelen Afet”lerin sıkça konuşulduğu bir deniz ülkesi olan Türkiye’de ilgili bilim insanları da kongreye katılarak güncel bilimsel araştırmalar paylaşıldı.

Küresel İklim Değişikliği, Deniz Üstü Yenilenebilir Enerji, Deniz Yapıları, Denizden Gelen afetler; deprem ve tsunami, Açık Deniz Mühendisliği, Limanlar özellikle gelecekte limanların planlanması ve deniz taşımacılığı, Kıyı Alanlarının Yönetimi ve Kullanılması kongrenin öne çıkan başlıklarıydı.

Ülkemizde küresel iklim değişikliğinin nasıl etkili olacağı, afetlerin bizleri nasıl etkileyeceği ve bunlara karşı nasıl önlem alınması gerektiği, ayrıca depremler ve depremlerin neden olduğu tsunamilerin ülkemizdeki oluşumları yapılan simülasyonlar ile tartışılarak, kıyı ve deniz alanlarımızın bize sağlayacağı katkıların neler olacağı; deniz ticareti, rüzgar ve dalga enerjisi yanı sıra boğaz akıntılarının yenilenebilir enerji kaynaklarına katkısı konuşuldu. Artık açık deniz yüzer rüzgar tribünlerinin tasarlandığı günümüzde, denizlerimizin bu konudaki potansiyeli de ortaya konuldu.

Tüm bunlara ek olarak İnşaat Fakültesinde bulunan ve Cumhurbaşkanlığınca bir proje kapsamında desteklenerek kurulan Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarının yabancı bilim insanlarına tanıtımı yapılarak ve işbirliklikleri konuşuldu.

Detaylı bilgi için; www.scacr2023.org


The 10th SCACR 2023, one of the world's largest international congresses, was held in DEDEMAN Gayrettepe Hotel Istanbul on 4-6 September 2023 under the auspices of Yıldız Technical University.

In the congress, which covers Marine and Offshore Engineering issues, with participation from 26 countries, world-renowned scientists in their fields took part as invited speakers, as well as local and foreign scientists and engineers in profession. Especially in Türkiye, a maritime country where "Blue Homeland" and "Disasters from the Sea" are frequently discussed, relevant scientists also attended the congress and current scientific research were shared.

Global Climate Change, Offshore Renewable Energy, Marine Structures, Disasters from the Sea; earthquake and tsunami, Offshore Engineering, Ports, especially future port planning and maritime transport, Management and Utilisation of Coastal Areas were the prominent topics of the congress.

How global climate change will impact our country, how disasters will affect us and what precautions should be taken against them, as well as earthquakes and the formation of tsunamis caused by earthquakes in our country were discussed with simulations, and the contributions of our coastal and marine areas; sea trade, wind and wave energy as well as the contribution of strait currents to renewable energy sources were discussed. Nowadays, when offshore floating wind turbines are being designed, the potential of our seas in this regard was also revealed.

In addition to all these of this, the Hydrodynamic Research Laboratory in the Faculty of Civil Engineering, which was established with the support of the Presidency of the Republic of Türkiye within the scope of a project, was introduced to foreign scientists and collaborations were discussed.

For detailed information www.scacr2023.org