Ana içeriğe atla

BAP

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, BAP Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumludur.

Vizyon: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, hızlı ve tam bir şekilde vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerinin, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin kalitesini yükseltmek.

Misyon: Ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını, disiplinler arası ve ulusal-uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak.

2021 Yılında 339 Adet Araştırma Projesi  BAP Koordinasyon Birimi tarafından 10.404.270,85₺ bütçe ile desteklenmiştir

BAP Koordinasyon Birimi tarafından farklı kategorilerde  desteklenen projeler ile araştırmacılarımız ve bursiyerlerimiz bilimsel çalışmalarını aktarılan bütçeler ile gerçekleştirebilmektedir. 

Destek Programları

 • Genel Araştırma Projeleri (GAP)
 • Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (ÇAP)
 • Kariyer Destek Projeleri (KADEP)
 • Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ-YL ve TEZ-D)
 • Hızlı Destek Projeleri (HIZ)
 • Güdümlü Araştırma Geliştirme Projeleri (G-ARGE-P)
 • Yıldız Teknik Üniversitesi - Sanayi İşbirliği Projeleri (YTÜ-SİP)
 • Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP)
2021 Yılında BAP Koordinasyonu ile 473 BAP projesi ve 64 TÜBİTAK projesi yürütülmüştür.

BAP birimi  tarafından desteklenen projelerimiz haricinde dış kaynak destekli projelerin de koordinasyonu sağlanmaktadır.

 • TÜBİTAK
 • İSTKA
 • AB Projeleri
 • TAGEM
 • TUSEB