Ana içeriğe atla

Enerji Verimliliği

Verimli Kaynak Yönetimiyle Daha Yeşil Bir Kampüs

Doğru Enerji Üretim Ve Tüketimi

Kısıtlı olan kaynakların tükenmesi, enerji kaynaklarına olan ihtiyacın ve sera gazı emisyonlarının artması; bu kaynakların doğru ve verimli kullanımını günden güne daha da önemli kılıyor. Bu kapsamda, Yıldız Teknik Üniversitesi, her yıl mevcut enerji stratejileri değerlendiriyor ve gelecek yıllar için yeni stratejiler, hedefler ve planlar belirliyor.

32

MWh

Davutpaşa Kampüsü’nün Günlük
Ortalama Elektrik Enerjisi Sarfiyatı

3

M

TL

Sürdürülebilirlik Odaklı
Araştırma Bütçesi

 

YTÜ’nün Enerji Politikaları;

  • Enerji verimliliği yüksek ürünlerin tercih edilmesi
  • Mevcut cihazların verimliliği yüksek cihazlarla değiştirilmesi
  • Yenilenebilir kaynakların kullanımı ve yaygınlaştırılması
  • Yeni inşa edilecek yapılarda yeşil ve akıllı sistemlerinin uygulanması olarak sıralanıyor.

Sürdürülebilirliğin olmazsa olmazlarından biri de var olan kaynakların nasıl yönetildiği… Kaynakları verimli ve çevreye en az zararı vererek kullanmak, yenilebilir kaynakların tercih edilmesi herkesin önceliği olmalı… Bu anlayışla YTÜ, kampüslerinden başlayarak temas ettiği her alanda temiz enerji kullanılmasına önem veriyor.

YTÜ’nün tüm binalarında LED aydınlatma kullanılıyor ve aydınlatmaların hepsi fotoselli, yani otomatik olarak yanıp, sönüyor. Bu sayede enerji tüketimi azaltılıyor. Bir yandan da laboratuvarlar, fakülteler, idari binalar, spor salonları, kütüphane ve yemekhanede tercih edilen cihazlar “A sınıfı” sertifikasına sahip ve enerji tüketimi düşük cihazlar.

Elektrik tüketiminin anlık takibini yapabilmek üzere sayaçlar, elektrik kaçaklarının önüne geçebilmek ve elektrik kaçağı olması durumunda kendi kendini devre dışı bırakabilecek sigorta sistemleri, YTÜ’deki elektrik altyapısının temel iki öğesi…

Isıtma ve soğutma sistemleri enerji ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. 2019 yılı verilerine göre Davutpaşa Kampüsü’nün günlük ortalama elektrik enerjisi sarfiyatı 32 MWh… Kampüsteki klimalar merkezi olarak yaz ve kış aylarına bağlı olarak yönetiliyor. Isıtma ve soğutmada merkezi sistemlerin kullanımına bağlı enerji tasarrufu sağlanmasına karşın enerji tüketimi yine de yüksek. Bu nedenle, doğal havalandırma ve binalardaki izolasyonların yenilenmesine yönelik çalışmalar planlanıyor.

Kampüste bulunan tarihi binaların aksine, yeni yapılan binalarda doğal aydınlatmaya önem verildi. Bu binalar, gün ışığından maksimum şekilde faydalanılabilmesi için çatılar da dahil olmak üzere yüksek miktarda pencere içeriyor. Böylece, gündüzleri aydınlatma ihtiyacı duyulmuyor ve enerji tüketimi azaltılıyor.

Yenilenebilir Enerji Stratejileri

Tüm çalışan ve öğrencilerine düşük karbon yoğunluğuna ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir ortam sunmayı amaçlayan ve 2030 yılına “%100 Temiz Enerji” ile ulaşmayı hedefleyen Yıldız Teknik Üniversitesi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak için yatırımlar gerçekleştirmektedir.

YTÜ tarafından hazırlanan 3 MW’lık Güneş Enerji Sistemi Projesi ile otoparklara, otobüs duraklarına ve binalara 7 bin 758  PV modül kurulumu gerçekleştirilecektir. GES projesinin fizibilite çalışmaları ve yasal onay ve izinler tamamlanmış elektrik dağıtım şirketi ile Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması imzalanmıştır.

Projenin yer aldığı 11 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” kapsamına girerek destek almaya hak kazanmıştır. Buna göre bu binalarda alınacak enerji verimliliği önlemleri maliyetleri ve kurulacak güneş enerji sistemi yatırım bedeli Bakanlık hibesi çerçevesinde karşılanacaktır: Projenin YTÜ’ye toplam katkısının ilk etapta 50 milyon TL kadar olması beklenmektedir.

Binalarını minimum enerji kullanımını esas alarak tasarlayan ve verimlilik arttırıcı uygulamalar ile ulusal ve uluslararası enerji verimliliği standartlarına getiren Yıldız Teknik Üniversitesi, tüm binalarının enerji etüdü yapılarak alınacak enerji verimliliği tedbirlerini belirlemiştir. Binalar enerji performansında C sınıfı, sera gazı emisyon performansında B sınıfı  olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca binalara enerji kimlik belgesi düzenlenmiştir.

Binalarda enerji verimliliğini arttırmaya katkı sağlamak üzere Enerji Verimliliği Hizmetleri Yetkilendirilmiş Kuruluşu olmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurulmuştur. Bu kapsamda altı öğretim üyesi etüt-proje sertifikasyon eğitimleri almış Bakanlık tarafından tanımlanan ders içerikleri ve konu başlıkları dikkate alınarak eğitimci olarak tanımlanmıştır.