Ana içeriğe atla

Temiz Enerji

Sürdürülebilir Gelecek İçin Yenilenebilir Temiz Enerji

Temiz Enerji Teknolojileri

Son 12 yıldır stratejik planlarında Ar-Ge çalışmalarını ön plana çıkaran YTÜ, yapılan yayın, proje ve girişimcilik çalışmaları ile bir Ar-Ge üniversitesi performansı gösteriyor. Uygulama ve araştırma merkezleri, laboratuvar altyapıları, gelişmiş teknoparkı ve ulusal/ uluslararası etkileşim ve iş birliği ile Temiz Enerji Teknolojileri alanında ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın öncelik verdiği alanlardan biri olan Temiz Enerji Teknolojileri kümelenmesi için yetkinlik analizleri yapıldı ve YTÜ öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının katıldığı çalıştaylar gerçekleştirildi. YTÜ Senatosu’nda detaylı bir şekilde görüşülen bu konuda, enstitü kurulması kararı oy birliğiyle alındı. YTÜ’de “Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü” kurulmasına dair birçok kurum ve kuruluştan da destek mektupları alındı.

%

14

2020 Yılında Davutpaşa Kampüsü’nde
Karbon Ayak İzi %14,6 Azaltıldı

Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araç kullanımı teşvik ediliyor.

Karbon Ayak İzi E-Mobilite ile Küçülüyor

Ayrıca Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araç kullanımı teşvik ediliyor. Üniversitenin yapmış̧ olduğu uygulamalar neticesinde kampüste sıfır emisyonlu araç kullanımı da yaygınlaşıyor. Üniversiteye ait teknik ekiplerce kullanılan birçok elektrikli araç bulunuyor ve birçok noktada kolaylıkla ulaşılabilen elektrikli scooter’lar ve bisikletler herkesin kullanımına açık.

Davutpaşa Kampüsü’nün Greenmetric’i

Üniversitelerin sürdürülebilirlik performansının yıllık uluslararası sıralamasına Greenmetric deniyor. Bu sistemde her üniversiteye, ekolojik ayak izini azaltma çabalarını, sürdürülebilirlik eğitimi ve araştırmalarını yansıtan bir puan veriliyor. YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nün yıllara göre azalma eğilimi gösteren Greenmetric tablosu ise şöyle;

Greenmetric – Yıllar İçindeki Değişim 2018 2019 2020
Karbon Ayak İzi (ton C) 13.029 11.595 10.121
Elektrik Tüketimi (kWh) 13.799.360 11.939.417 11.735.683
Öğrenci Sayısı 35.429 37.592 34.854
Personel Sayısı 1.672 2.382 2.571

 

Karbon Ayak İzi: Greenmetric standartları kapsamında, kampüsteki elektrik tüketimi ile otomobil, motosiklet ve otobüs kullanımı baz alınarak yıllık bazda oluşan karbon emisyonu değeri

Elektrik Tüketimi: Bir yıl boyunca kampüste tüketilen toplam elektrik miktarı

Öğrenci Sayısı: Örgün ve uzaktan eğitim gören öğrenci sayısı

Personel Sayısı: Akademik ve idari personel sayısı