Ana içeriğe atla

Sürekli Eğitim Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıldız-SEM)

Günümüz rekabet ortamında kalıcı olmak ve fark yaratmak isteyen kurumların aradığı sihirli değnek, eğitimdir. Eğitimi kurumsal sisteminin temel parçası olarak görmeyen kurumlar yeniliklere ve değişimlere uyum sağlayamazlar. Bu kapsamda Yıldız-SEM, gelişimi ve değişimi hedefleyen kurumların özel eğitim ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları tasarlamaktadır. Ayrıca yaşam boyu öğrenme gereksinimi ile meslekî ve kişisel gelişim ile çağı yakalamayı hedefleyenlere bireysel eğitimler de verilmektedir.

Yeni teknolojik gelişmeler ve hızlı değişim, toplumların bilgi toplumu hâline gelmesini ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bilgi toplumları, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Yaşam boyu öğrenme gereksiniminde; meslekî çeşitlilik ve gelişim, kişisel gelişim ve toplumsal gelişim yer almaktadır. Bu hızlı değişimlere ayak uydurmayı ve çağı yakalamayı hedefleyen kişi ve kurumlar kalite ve verimliliğe ulaşmak için gelişim fırsatları aramaktadırlar. Bu yeni bilgi ve teknolojileri eğitim fırsatlarına dönüştürerek topluma farklı öğrenme seçenekleri sunmada bilginin kaynağı üniversitelere önemli görevler düşmektedir.

Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı kurumları için rakipleri arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu “kalite“ üretimi ve bu kaliteyi üreten ve sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Kurumsal gelişime yön vererek kurumları güçlendirmek ve böylelikle özellikle kriz dönemlerindeki hassas yapılarını ortadan kaldırmak amacıyla üniversiteler ve kurumlar sık sık bir araya gelmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitemizin değerli öğretim üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübesinden yararlanarak Yabancı Dil, Bilgisayar, Teknik, Sertifika, Uzaktan Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor programlarından oluşan geniş eğitim yelpazesi ile kurumsal gelişime katkı yapmaya çalışmaktadır.

Bu kapsamda Yıldız-SEM’in “Vizyon”u; Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak.

“Misyon”u ise; Toplumun gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla, ihtiyaç duyulan alanlarda, eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi kullanan, kaliteli, güncel ve yenilikçi, yaşam boyu eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyası ile üniversite arasında bir köprü oluşturmaktır.

Eğitimler

  • Sertifikalı Eğitim Programları
  • Kültür-Sanat-Spor Programları
  • Yabancı Dil Programları
  • Bilgisayar Eğitimleri
  • Teknik Eğitimler
  • Uluslararası Programlar
  • Sınava Hazırlık Kurs Programları
  • PDR ve Psikoloji Eğitimleri