Ana içeriğe atla

Laboratuvarlar

Merkez Laboratuvar

YTÜ Merkez Laboratuvarı, bilimsel bilgi üretmek ve teknolojiye dönüşüm olanakları geliştirmek için çalışıyor. Yurt dışındaki üniversitelerle iş birliği yapıyor ve araştırma kurumları ile Ar-Ge konularında ortaklıklar oluşturarak Avrupa Birliği, TÜBİTAK, TÜBA, DPT ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını Merkez Laboratuvar bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlıyor. Ayrıca, YTÜ’nün proje yürütme potansiyelini artırarak, patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturuyor.

Elektron Mikroskobisi Laboratuvarı

Bir adet Zeiss EVO LS 10  çevresel elektron mikroskobu bulunan laboratuvarımızda iletken  ya da yalıtkan olabilen geniş bir tayfaki toz ya da kütle halindeki malzemelerin ya da biyolojik örneklerin mikroyapılarının incelenmesi süreçleri gerçekleştirilmektedir. Elektron mikroskobuna entegre olan Enerji dağılımlı X-ışını dedektörü ile malzemelerin kimyasal yapısı hakkında bilgi alınabilmektedir.

X-Işınları Difraksiyon Laboratuvarı

X-Işınları Difraksiyonu Laboratuvarı’nda PANalytical marka ve X’Pert PRO model polikristal XRD, Rigaku marka XtaLAB mini model tek kristal XRD ve PANalytical marka Minipal 4 model Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans (XRF) Spektrometresi bulunmaktadır. Katı, sıvı, toz ve ince film malzemelerinizin kimyasal bileşimi ve kristal yapısı TAHRİBATSIZ bir şekilde analiz edilmektedir.

Termal Analiz Laboratuvarı

Termal Analiz Laboratuvarı, DSC, TG/DTA ve DMA cihazlarını bünyesinde barındırmaktadır. DSC ve TG/DTA cihazları ile malzemede ısı ile meydana gelen endotermik ve ekzotermik reaksiyonlar gözlenmektedir. DMA cihazında malzemeye uygulanan kuvvet ile malzemede meydana gelen mekanik değişimler belirlenmektedir.

Spektroskopi Laboratuvarı

Bu laboratuvarda UV-Vis spektrofotometresi ile renkli anorganik bileşiklerin ve kromofor grubu bulunan organik bileşiklerin UV spektrumları alınabilmektedir. FT-IR cihazı ile sıvı veya katı organik bileşiklerin kimyasal bağları ve içerdiği fonksiyonel gruplar tayin edilebilmektedir.

Mekanik Analiz Laboratuvarı

Malzeme seçimi ve mühendislik tasarımı için malzemelerin mekanik dayanımlarının belirlenmesi çok önemlidir. Mekanik Test Laboratuvarında bulunan cihazlarla  ( INSTRON 5982, INSTRON 8872) yapılan çekme, basma, üç nokta eğme ve yorulma analizleriyle numunelerin mekanik dayanımları ve özellikleri belirlenir.

Gaz Kromotografisi Laboratuvarı

Gaz kromatografi laboratuvarında, uçucu organik bileşenlerin tayini farklı cihaz sistemleri ile kalitatif ve kantitatif olarak gerçekleştirilmektedir.

Kütle Spektrokopisi Laboratuvarı

Kütle Spektroskopisi laboratuvarında, Sıvı kromatografisi ile birleştirilmiş Yüksek Çözünürlüklü – Kuadrupol Uçuş Zamanlı – Tandem Kütle Spektrometresi sistemi bulunmaktadır. Bu laboratuvarda, uçucu olmayan organik bileşiklerin çevresel, biyolojik, ilaç, gıda ve kozmetik gibi örneklerde kalitatif ve kantitatif tayinleri yapılabilmektedir. Pestisit tayinleri, kalıntı analizleri, saflık analizleri, ilaç tayinleri, klinik analizler, biyoişaretleyici çalışmaları, metabolomik çalışmalar, peptit sekanslama bu laboratuvarın genel kullanım alanlarıdır.

Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hücre kültürü, insan ya da hayvan dokusundan izole edilen hücrelerin, test için yeterli sayıya ulaşması amacıyla kontrollü koşullar altında inkübatörde büyütülmesi işlemidir. Hücreler, özel besi yerleri ve büyüme faktörleri içeren bir ortamda özel kültürü kaplarında büyütülür.

Hücre kültürü laboratuvarımızda memeli hücrelerinin in-vitro ortamda optimum koşullar sağlanarak kültüre edilmesi, çoğaltımı, pasajlanması ve dondurarak saklanması gerçekleştirilmektedir. Rutin işlemlerin yanı sıra gelen analiz talepleri doğrultusunda MTT yöntemi kullanılarak sitotoksisite analizleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca florasan boyalar ile boyanmış hücre görüntülenmesi için florasan atmaçlı invert mikroskobumuzda hücre kültürü laboratuvarımızda mevcuttur.

Partikül Karakterizasyonu Laboratuvarı

Laboratuvarımızda malzemelere fiziksel adsopsiyon yöntemi uygulanması sureti ile spesifik yüzey alanı, adsopsiyon kapasitesi ve gözenek boyutu gibi özellikeri gibi yüzey özelliklerinin saptanması sağlanmaktadır. Laboratuvarımızda bir adet Micromeritics ASAP2020 ve Quantachrome Quadrasorp SI olamka üzere iki adet gaz adsopsiyon cihazı bulunmaktadır.

Yüzey Karakterizasyonu  Laboratuvarı

Bu laboratuvar Elipsometre, Optik Profilometre, Mekanik Profilometre, Malzeme Mikroskobu ve AFM cihazlarından oluşmaktadır. Elipsometre, ışığın bir malzemeden geçmesi veya yansıması sırasında polarizasyonundaki değişim ölçülerek yüzey hakkında bilgi verir. Mekanik profilometre, iğne temas tekniğini kullanan yüzey profili ölçüm cihazıdır. Optik Profilometrede örnek üzerinde istenilen bölge, ışık ile herhangi bir kayma olmaksızın bilgisayar kontrollü olarak görüntülenir. Malzeme mikroskobu çözünürlük kaybı olmaksızın, malzemeyi 270 kata kadar büyütebilir. AFM cihazı numunenin yüzey pürüzlülüğünü ve basamak yüksekliğini temaslı ve temassız bir şekilde belirler.

Finans Laboratuvarı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan iki adet Finans Laboratuvarı öğrencilerimize ve öğretim elemanlarımıza hizmet sunmaktadır. Finans Laboratuvarları sayesinde teorik bilgilerin pratiğe dökülme imkânı elde edilmekte ve üniversite-sanayii iş birliğine katkı sunulmaktadır. Finans Laboratuvarları özel sektörün ve kamunun ihtiyaç duyacağı finans ve ekonomi alanında geliştirilen yenilikçi projelere ve fikirlere bilimsel ve teknolojik alt yapı sağlamaktadır.

MGA yazılım ve Finnet Elektronik Yayıncılık Şirketlerinin desteğiyle kurulan finans laboratuvarları aracılığıyla öğrenciler, gerçek veriler ile makroekonomik gelişmelerin analiz ve yorumlanması yanında şirket değerlemesi ve finans piyasalarından menkul kıymet alımı gibi konularda beceri kazanacaklar ve Türk Sermaye Piyasalarında faaliyet gösteren borsalarda işlem gören hisse senetleri, varantlar, borçlanma araçları, türev ürünler (vadeli sözleşmeler, opsiyonlar vb.) ve emeklilik ve yatırım fonları gibi fonlar ile ilgili veriler ile finansal varlık ihraç eden veya finansal  varlıkları piyasalarda işlem gören firmaların ilk işlem gününden itibaren mali tablo verilerini, ekonomik değerlerini etkileyebilecek haber ve bildirimlerini ve TCMB tarafından yayınlanan makroekonomik verileri analiz etme ve değerlendirme fırsatına sahip olacaklar.