Ana içeriğe atla

Kampüsler

Davutpaşa Kampüsü

Tıpkı Merkez Kampüs’te olduğu gibi YTÜ Davutpaşa Kampüsü de köklü bir geçmişi bünyesinde barındırıyor. Öyle ki Kışlanın bulunduğu alandaki askeri yerleşimin Bizans dönemine kadar uzandığı; bölgenin, askeri ve saray törenlerine hizmet eden konumda olduğu; İstanbul’un fethi sırasında da askerin konaklamasına hizmet verdiği ve Sultan Mehmed’in otağının burada kurulmuş olduğu söyleniyor.

Osmanlı dönemine gelindiğinde ise Kışla aynı işlevleri sürdürürken, bölge 15’inci yüzyıldan itibaren saray ve askeri törenlere hizmet veren bir alan oluyor. Davutpaşa Kışla’sı, II. Mahmud’un (1808-1839) Yeniçeri Ocağı’nı tamamen ortadan kaldırarak yerine oluşturduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı orduya kışla olarak yapıldı. Mimarı Krikor Balyan olduğu tahmin edilen yapının 1826-1827 yılında başlanan inşaatı 1831-1832’de bitirildi. Kışla, Balkan Savaşı sırasında onarılarak göçmenlerin barınması için kullanılmıştı. I. Dünya Savaşı sırasında ise açılan askeri hastane 1920’de kapatıldı. Özgün işleviyle günümüze ulaşan Davutpaşa Kışlası, 1999 yılında YTÜ mülkiyetine verilmesi ile askeri işlevini tamamladı ve eğitime hizmet vermeye başladı.

Kampüste Bulunan Akademik Birimler

 • Rektörlük
 • Eğitim Fakültesi
 • Elektrik-Elektronik Fakültesi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İnşaat Fakültesi
 • Kimya-Metalurji Fakültesi
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Kampüs Haritası

davutpasa-kampusu
Yıldız Kampüsü

Yıldız Teknik’in Doğduğu Yer

İstanbul’da Beşiktaş’a kuşbakışı bakan ve yaz aylarının gelişiyle mis gibi ıhlamur kokularının yer aldığı tepede yer alan Merkez Kampüs’ün tarihi de kendisi kadar özel… Beşiktaş’ın tepesinde bulunan koru ilk kez I. Ahmed tarafından küçük bir köşk yaptırılarak avlanma amacıyla kullanıldı. II. Abdülhamid tahta çıktığında, kardeşinin ve amcasının saltanatına son verildiği Dolmabahçe Sarayı’nı güvenli bulmadığından, 1877 yılında Yıldız Sarayı’na taşındı.

Yıldız Sarayı, Osmanlı padişahlarının İstanbul’da devamlı oturduğu dördüncü saraydı. Beşiktaş’ta sahilden başlayarak kuzeybatıya doğru yükselip sırt çizgisine kadar tüm yamacı kaplayan yaklaşık 500.000 metrekare yüzölçümü olan bir bahçe ve koruluk içine yerleşmiş saraylar, köşkler, yönetim, koruma, servis yapıları ve parklar bütünüydü. Bu birleşimin önemli yapıları arasında yer alan Valide Sultan Köşkü veya Hünkâr Sofrası adıyla da anılan Hünkâr Dairesi, 1937 yılında Yıldız Teknik Okulu’nun kurulmasıyla okula verildi.

Yıldız Kampüsünde bulunan Hünkâr Dairesi, uzun yıllar Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlük binası olarak kullanıldı. Ayrıca, Çukur Saray (Hanım Sultanlar Dairesi), Bekar Sultanlar, Şehzade Köşkleri, Sünnet Köşkü, Damatlar Dairesi, Agavat, Kileri-i Hümayun da YTÜ’nün kullandığı binalar arasında bulunuyor.

YTÜ, sıfır atık politikası ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi çerçeveleri de dikkate alarak, Merkez Kampüsünüde diğer kampüsleri de sürdürülebilir yaşam alanları haline getiriyor, bu sayede yarınlara daha yaşanılabilir bir dünya ve mekanlar bırakmayı hedefliyor.

Kampüste Bulunan Akademik Birimler

 • Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
 • Makine Fakültesi
 • Mimarlık Fakültesi 

Kampüs Haritası

yildiz-kampusu