Ana içeriğe atla
Anasayfa

Yönetim Kurulu

Üniversite Yönetim Kurulu, üniversitenin idari konularda en üst karar organıdır. Üniversite yönetim kurulu, rektörün başkanlığında, dekanlar, ve enstitü müdürleri ile meslek yüksekokulları müdürlerinin kendi aralarından seçeceği bir müdürden oluşur. Rektör yardımcıları ve genel sekreter oy hakkı olmaksızın toplantılara katılır ve genel sekreter raportörlük yapar. Üniversite öğrenci temsilcisi oy hakkı olmaksızın akademik yükselme, atama ve disiplin konuları dışındaki toplantılara katılabilir.

Üniversite yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 • Üniversitenin stratejik planını hazırlamak,
 • Üniversitenin performans programını karara bağlamak,
 • Üniversitenin her yıl düzenli olarak eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet faaliyetlerini belirlenen performans ilkelerine göre değerlendiren öz değerlendirme raporunu hazırlamak ve kamuoyuna açıklamak.
 • Üniversitenin yatırım programını ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 • Bütçe fasılları arasında aktarma yapılmasını karara bağlamak,
 • Üniversite adına kamulaştırmaya, gayrimenkul satın alınmasına, üniversitenin mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine aynî hak tesisine karar vermek,
 • Akademik personelin atanmasını karara bağlamak,
 • Rektörün üniversite yönetimi ile ilgili gündeme aldığı konularda karar almak,
 • Fakülte, enstitü ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının aldığı kararlara yapılan itirazları karara bağlamak.
 
Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri
 • Rektör

  Prof. Dr. Tamer YILMAZ

 • Rektör Yardımcıları

  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA (Yönetim)
  Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU (Eğitim – Öğretim)
  Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA (Araştırma – Planlama)
  Prof. Dr. Uğur DOĞAN (Bilgi İşlem, Altyapı Ve Planlama Faaliyetleri)

 • Eğitim Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ

 • Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Kamuran Nur BEKİROĞLU

 • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.

  Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA

 • Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Halit KESKİN

 • İnşaat Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Şükrü ERSOY

 • Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Osman SAĞDIÇ

 • Makine Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. İhsan KAYA

 • Mimarlık Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

 • Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

  Prof. Dr. Turan SAĞER

 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.

  Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA

 • Üyeler

  Prof. Dr. Ahmet DEMİR
  Prof. Dr. Nurten VARDAR
  Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

 • Raportör

  Ahmet Yüksel KARAHAN (Genel Sekreter)