Ana içeriğe atla

Yapılarda Dönüşüm Zirvesi

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Odaklı Grup iş birliği ve sektör derneklerinin destekleriyle düzenlenen “Yapılarda Dönüşüm Zirvesi” 4-5 Ekim 2023 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

‘’Sürdürülebilir Dönüşüm‘’ ana temasıyla "Yapılarda Dönüşüm Zirvesi", inşaat ve finans sektörünü, yerel yönetim temsilcilerini, kamu ve özel sektör profesyonelleri ile sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Sektörün tüm paydaşlarının bir arada olacağı zirvede, gayrimenkul sektöründe sürdürebilirlik ve dönüşüm tüm yönleriyle ele alınacak.

"Yapılarda Dönüşüm Zirvesi", Gayrimenkul Sektöründe Gelecek Projeksiyon, Kentsel Dönüşümde Finansal Riskler, Kısıtlar ve Fırsatlar, Dönüşümde Dijitalleşme, Bina Teknolojileri, Kentsel Dönüşümde Afet Yönetimi, Geleceğe Hazır Sürdürülebilir Yapılar, Yerel Yönetimlerde Kentsel Gelecek, Enerji Verimliliği, Uygulama ve Malzeme Seçimi, Sıfır Ev ve Mimarlık ve Kent Estetiği gibi sektörün önemli konularının konusunda uzman katılımcılar tarafından tartışılacağı bir platform olacak.

Yapılarda Dönüşüm Zirvesi hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://yapilardadonusumzirvesi.com/


Building Transformation Summit has Started at YTU

Organised in cooperation with Yıldız Technical University and Odaklı Group and with the support of sector associations, Building Transformation Summit will be held on October 4-5, 2023 at Yıldız Technical University Davutpaşa Congress and Culture Center.

With the main theme of "Sustainable Transformation", Building Transformation Summit brings together the construction and finance sector, local government representatives, public and private sector professionals and sector representatives. At the summit where all stakeholders of the sector will be together, the topics of sustainability and transformation within the real estate sector will be discussed in all aspects.

Building Transformation Summit will provide a platform for crucial issues of the sector such as Future Projection in Real Estate Sector, Financial Risks, Constraints and Opportunities in Urban Transformation, Digitalisation in Transformation, Building Technologies, Disaster Management in Urban Transformation, Sustainable Buildings Ready for the Future, Urban Future in Local Governments, Energy Efficiency, Application and Material Selection, Zero House and Architecture and Urban Aesthetics to be discussed by participants expert in their respective fields.

You can find detailed information about the Building Transformation Summit via the link below.

http://yapilardadonusumzirvesi.com/

You can find detailed information about the

http://yapilardadonusumzirvesi.com/