Ana içeriğe atla

Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü Kuruldu

Ülkemizde artan enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan karşılanıyor olmasının ve ülkemizin enerji bağımlılığının azaltılması gerekliliğinin önemli bir sonucu olarak, temiz enerji teknolojileri alanında yapılan çalışmalar artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Üniversitemiz son 12 yıldır stratejik planlarında Ar-Ge çalışmalarını ön plana çıkarmakta, yapılan yayın, proje ve girişimcilik çalışmaları ile bir Ar-Ge üniversitesidir. Üniversitemiz uygulama ve araştırma merkezleri, laboratuvar altyapıları, lider teknoparkı ve ulusal/uluslararası etkileşim ve işbirliği ile Temiz Enerji alanında 11. Kalkınma Planındaki hedeflere ve uluslararası literatüre önemli katkılar sunmaktadır.

Özellikle küresel ısınma, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak oluşan olumsuz çevresel sonuçlar ile birlikte, çevre dostu temiz enerji teknolojileri ayrı bir araştırma ve uygulama alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda, tüm dünyada hızla gelişen temiz enerji teknolojileri faaliyetleri alanında yetiştirilecek özellikle lisans üstü seviyede öğrenciler ile sanayiye nitelikli insan gücü sağlanması, sanayi üniversite iş birliklerinin güçlendirilmesi ülkemizin geleceği için önemli bir husustur. Üniversitemiz çatısı altında tarihi bir adımla ilk araştırma enstitüsü olan Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü 26.07.2022 tarihinde kurulmuştur. 

#ARGEdeLiderYTÜ

Gururluyuz 😊

YTÜ Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü Kuruldu