Ana içeriğe atla
Anasayfa

Banka Promosyon İhalesi Sonucu Hk.

Üniversitemize bağlı birimlerin personeline yapılan maaş, döner sermaye, ek ders, mesai, ikramiye vs. ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla; 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra No’ lu Genel Tebliği; Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/21, 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2008/18, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/17 sayılı genelgeleri doğrultusunda, Kurumumuz İhale Komisyonu tarafından hazırlanan “Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi Şartnamesi” doğrultusunda 06.07.2022 tarihinde ihale yapılmıştır.

5 bankanın katılımı ile gerçekleştirilen ihalede 3 ( üç ) yıl için kişi başı tek seferde ödenmek üzere 31.550.-TL olarak en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.

Banka promosyonu ihale sürecinde, katkılarından dolayı İhale Komisyonuna ve diğer emeği geçen herkese gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ederim.

 

Prof. Dr. Tamer YILMAZ

REKTÖR