Ana içeriğe atla

YTÜ ErasmusDays'23 Buluşması

YTÜ ErasmusDays: Uluslararası Öğrenci Değişimi ve Kültürel Zenginlikte Bir Dönüm Noktası

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleşen YTÜ ErasmusDays etkinliğinde uluslararası öğrenci değişimi fırsatları ve deneyim paylaşımları yapıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi, uluslararası öğrenci değişim programlarının önemini vurgulamak ve öğrencilere bu değerli deneyimleri sunmak amacıyla YTÜ ErasmusDays etkinliğini düzenledi. Etkinlikte öğrencilere, akademisyenlere ve diğer paydaşlara Erasmus+ Programı hakkında bilgi verilirken aynı zamanda katılımcılar arasında deneyim ve bilgi paylaşımı teşvik edildi.

“Yıldız Teknik Üniversitesi Erasmus Günleri” etkinliği açılış konuşmasında, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ, uluslararası dünya vatandaşı olmanın önemine vurgu yaparak şu sözleri dile getirdi: “ErasmusDays, uluslararası bir ortam ve burada Erasmus+ Programıyla yurtdışından gelen veya gitmeyi düşünen öğrenciler bulunuyor. Yıldız Teknik Üniversitesinin 112 yıllık kültürü tanımak isteyen öğrenciler bu program ile ülkemize geliyor. Bu durum, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin geldiği noktayı gösteriyor. Artık Türkiye'de lider olmakla yetinmek istemiyoruz; aynı zamanda bölgesel öncü olmak ve dünya çapında liderlik için gereken adımları atmamız gerektiğini biliyoruz. Hem bilimsel çalışmalarımızda hem de öğrenci hareketlerinde bu hedefe yönelik çalışmalar yıllardır devam ediyor. Erasmus+ Programıyla en fazla öğrenci gönderen üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu, uluslararası dünya vatandaşı olma çabalarımızın bir göstergesidir. Dünyanın neresinde olursanız olun, yıldızlı yıldızlıyı görür, korur ve yüceltir.”

Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye'de son 13 yıldır süregelen Erasmus+ Projelerine katılım ve hibe desteğinde ilk 3’ü üniversite arasında yer almaya devam etmektedir. Çeşitli yıllarda Türkiye birincilikleri bulunan üniversitemiz son iki yılın YÖK raporunda değişim programlarına en çok katılımcı sağlayan üniversite olmuş ve liderlik ipini başarıyla göğüslemiştir.

Her yıl düzenlenen YTÜ ErasmusDays, tüm Avrupa'daki Erasmus sağlayıcılarının aynı anda gerçekleştirdiği Erasmus Günleri kapsamında gelen, giden öğrencilere ve programa ilgili bulunan, bilgiye ihtiyaç duyan paydaşlara yönelik bir platform sunuyor. YTÜ ErasmusDays, katılımcılara akademik projelere nasıl dahil olabilecekleri konusunda rehberlik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bilgi ve deneyim paylaşımını da teşvik ediyor. Yıllardır Türkiye'nin en başarılı üniversitesi olarak Erasmus programlarına katkı sağlayan YTÜ, bu etkinlik aracılığıyla bu başarılarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 2021 ve 2022 yıllarında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Değerlendirme Raporu'na göre, Erasmus+ Programları kapsamında 700'den fazla Erasmus+ anlaşması ve yaklaşık 300 farklı üniversite partneri ile iş birliğini sürdürüyor. YTÜ, 2023-2024 döneminde elde ettiği 1.500.000 Euro'yu aşan hibe desteği ile gerçekleştirilen Erasmus+ KA1 öğrenci ve personel değişimi projelerinde, yıllık 600'den fazla öğrenciyi ve personeli yurtdışına gönderme ve yaklaşık 200 uluslararası değişim programı öğrencisini üniversite kampüsünde ağırlamakta ve diğer 15 Erasmus Projelerinde aldığı yaklaşık 1 Milyon Euro destekle başarılara imza atarken, uluslararası alanda önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

YTÜ ErasmusDays etkinliğinde katılımcılar, hem gelen hem giden öğrencilerin çektikleri Erasmus fotoğraflarından oluşan sergiyi gezip, çeşitli atölye çalışmalarına katıldılar. Aynı zamanda, öğrenci müzik kulübü dinletisi, karaoke ve jenga gibi alanlarda sosyalleşen katılımcılar ayrıca, öğrenci kulübü stantları ve Erasmus+ Projeleri stantlarında deneyimlerini ve bilgilerini paylaşma fırsatı buldular.

Erasmus program birimi standında ise katılımcılara program ile ilgili bilgilendirme ve sunum yapıldı ardından sorulara yanıt verildi. Türk kültürünü tanıtıcı kahve workshopu ile geleneksel el sanatımız olan Ebru Atölyesi stantları da ilgi topladı.


YTÜ ErasmusDays'23 Celebration

YTÜ ErasmusDays: A Milestone in International Student Exchange and Cultural Enrichment

International student exchange opportunities and experiences were shared at the YTU ErasmusDays event held within the scope of Yıldız Technical University (YTU) Erasmus+ Programme.

Yildiz Technical University organised YTU ErasmusDays to highlight the importance of international student exchange programmes and to provide students with these valuable experiences. During the event, students, academics and other stakeholders were informed about the Erasmus+ Programme, while at the same time encouraging experience and knowledge sharing among the participants.

In the opening speech of the "Yıldız Technical University Erasmus Days" event, University Rector Prof. Dr. Tamer YILMAZ emphasised the importance of being an international citizen of the world and said the following words "ErasmusDays is an international environment and there are students who come from abroad with the Erasmus+ Programme or who are thinking of going abroad. Students who want to get to know the 112-year-old culture of Yıldız Technical University come to our country with this programme. This situation shows the point Yıldız Technical University has reached. We no longer want to be content with being a leader in Turkey; we also know that we need to take the necessary steps to become a regional pioneer and a global leader. We have been working towards this goal for years, both in our scientific studies and student activities. We are proud to be the university that sends the highest number of students abroad with the Erasmus+ Programme. This is an indicator of our efforts to become an international citizen of the world. Wherever you are in the world, members of the YTU family see, protect and glorify each other"

Yıldız Technical University continues to be among the top 3 universities in Turkey in terms of participation in Erasmus+ projects and grant support for the last 13 years. Our university, which has ranked first in Turkey in various years, has been the university with the highest number of participants in exchange programmes in the Higher Education Council of Turkey (YÖK) report of the last two years and has successfully taken the leadership reins.

The annual YTU ErasmusDays provides a platform for incoming and outgoing students and stakeholders interested in the programme and in need of information, as part of the Erasmus Days held simultaneously by all European Erasmus providers. YTU ErasmusDays not only provides guidance to participants on how to get involved in academic projects, but also encourages knowledge and experience sharing. YTU has been contributing to Erasmus programmes as the most successful university in Turkey for years and continues to contribute to this success through this event.

Yıldız Technical University (YTÜ) continues its cooperation with more than 700 Erasmus+ agreements and approximately 300 different university partners within the scope of Erasmus+ Programmes, according to the Council of Higher Education (YÖK) Evaluation Report for 2021 and 2022. YTÜ continues to play an important role in the international arena while achieving successes in Erasmus+ KA1 student and staff exchange projects carried out with the grant support of more than 1,500,000 Euros in the 2023-2024 period, sending more than 600 students and staff abroad annually and hosting approximately 200 international exchange programme students on the university campus, and with the support of approximately 1 Million Euros in other 15 Erasmus Projects.

At the YTU ErasmusDays event, participants visited the exhibition of Erasmus photos taken by both incoming and outgoing students and participated in various workshops. At the same time, the participants socialised in areas such as the music club’s concert, karaoke and Jenga, and also had the opportunity to share their experiences and knowledge at the student club and Erasmus+ Projects stands.

The Erasmus programme unit stand informed the participants about the programme and answered their questions. The coffee workshop introducing Turkish culture and the Ebru Workshop, our traditional handicraft, also attracted attention.