Ana içeriğe atla

SHORE Projesinin Kick-Off Etkinliği Gerçekleştirildi

YTÜ, çevresel bilinç ve ekolojik vatandaşlık bilincine sahip yeni bir nesil yetiştiriyor! 

Ufuk Avrupa Okyanus Misyonu Çağrısı kapsamında desteklenen SHORE-EmpOwer Students as the agents of the cHangE projesinin Kick-Off etkinliği Otağ-ı Hümayun’da gerçekleşti. Proje; Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri bölgelerindeki okullarda "Mavi Müfredat" geliştirerek ilk ve orta öğretim okullarında okyanus okuryazarlığını artırmayı amaçlıyor.

Konsorsiyumda Türkiye, İtalya, Fransa Avusturya, İrlanda, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Romanya’dan toplamda on dört farklı kuruluş bulunmakta olup: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) ve RKSOFT Bilişim Teknolojileri ise Türkiye’deki diğer ortaklar olarak yer almaktadır.

harita

kalkınma

Katkı sunduğu sürdürülebilir kalkınma amaçları: SHORE projesi, ilk ve orta öğretim okullarını hedef alarak; öğrencilerin ve öğretmenlerin okyanus okuryazarlığını arttırmak ve ülkeler arası harekete geçirici faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Proje 36 ay sürecek olup seçilmiş olan beş farklı bölgede(Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz, Tuna Nehri ve Ren Nehri) bulunan ortaklarıyla kurulacak olan ağ ile bu bölgelerde bulunan ilk ve orta öğretim okullarında “Mavi Müfredat”ın geliştirilmesi, uygulanması ve belirlenen temalara uygun her okulun küçük çaplı proje başvurusunda bulunarak hibe kazanmasını amaçlamaktadır. Okyanus okuryazarlığını arttırmaya yönelik araçlar olarak kullanılacak olan okul projelerinin başvurusu için üç farklı açık çağrı dönemi gerçekleşecek olup başarılı olan 100 okul 10.000 Avro’ya varan hibe kazanma şansına sahip olacaklardır. Aynı zamanda proje dışında konsorsiyumda bulunan partnerler yıllık olarak halka açık çeşitli bilinç arttırıcı faaliyetler (workshoplar, seminerler, eğitici faaliyetler, sergiler, vb.) ve eğitimcilere kapasite arttırıcı eğitimler düzenleyecektir.

Desteklenmesi hedeflenen 100 okul projesi ve halka açık eğitimler ve eğitimlerin; balıkçılık, akuakültür, denizyolu ulaşımı, yenilenebilir deniz enerjisi, su sporları, su kaynaklarını kirletici kaynaklar, biyoçeşitlilik, tehlike altındaki türler, mercan kayalıkları, su taşkınları, iklim değişikliğinin insanlar ve su kaynakları üzerindeki etkisi, okyanus asidifikasyon, ötrofikasyon, artan su sıcaklığı seviyeleri, kuraklıklar, deniz seviyesinin artması gibi mavi ekonomi tanımın içinde yer alan konularını hedef alarak bilinç ve okyanus okuryazarlığını arttırıcı faaliyetler içermesi, sınıf dışı uygulamalar ile hem okullara hem eğitimcilere hem de öğrencilere yönelik kapasite arttırıcı bir etkiye sahip olması beklenmektedir.

SHORE projesi sırasında desteklenen okul projelerinin yürütülmesinde, sanal öğretim ortamı oluşturmada ve proje çıktılarının paylaşılmasında kullanılmak üzere bir platform oluşturulacaktır. Bu platformda okullar çeşitli ödül ve rozet kazanma imkanına erişerek dönemsel olarak birbirleriyle yarışacaklardır. Aynı zamanda oluşturulan tüm mavi müfredat materyalleri de online platformda erişime açık olacaktır. Her açık çağrı dönemi sonunda uluslararası halka açık oylama ile farkındalık, katılımı arttırma ve projeyi daha geniş bir kitleye duyurmak için en iyi okul projesi seçilecek ve “Yılın Okyanus Elçisi” ödülü verilecektir.


Kick-Off event of SHORE Project was held. YTU is raising a new generation with environmental awareness and ecological citizenship!

The Kick-Off event of the SHORE-EmpOwer Students as the agents of the cHangE project, supported by the Horizon European Ocean Mission Call, took place at Otağ-ı Hümayun. The project aims to increase ocean literacy in primary and secondary schools by developing a "Blue Curriculum" in schools in the Baltic Sea, Black Sea, Mediterranean, Danube and Rhine River regions.

The consortium includes fourteen different organisations from Turkey, Italy, France, Austria, Ireland, Poland, Hungary, Czech Republic, Estonia, Romania, with the Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV) and RKSOFT Information Technologies as the other partners in Turkey.

Sustainable development goals which it contributes to:

The SHORE project aims to increase the ocean literacy of students and teachers by targeting primary and secondary schools and to carry out cross-country mobilising activities. The project will last for 36 months and aims to develop and implement the "Blue Curriculum" in primary and secondary schools in these regions with the network to be established with partners in five different selected regions (Baltic Sea, Black Sea, Mediterranean, Danube and Rhine) and to win grants by applying for small-scale projects for each school in accordance with the determined themes. There will be three different open call periods for the application of school projects that will be used as tools to increase ocean literacy and 100 successful schools will have the chance to win a grant of up to 10.000 Euros. In addition to the project, the consortium partners will organise various public awareness activities (workshops, seminars, educational activities, exhibitions, etc.) and capacity building trainings for educators on an annual basis.

It is expected that the 100 school projects and public trainings and trainings targeted to be supported include activities to raise awareness and ocean literacy by targeting the issues included in the definition of blue economy such as fisheries, aquaculture, maritime transport, renewable marine energy, water sports, sources of pollution of water resources, biodiversity, endangered species, coral reefs, flooding, impact of climate change on people and water resources, ocean acidification, eutrophication, rising water temperature levels, droughts, rise of sea levels; and to have a capacity-building effect on both schools, educators and students through out-of-class applications.

During the SHORE project, a platform will be created to be used for the execution of supported school projects, creating a virtual teaching environment and sharing project outputs. On this platform, schools will have the opportunity to win various awards and badges and compete with each other periodically. At the same time, all the blue curriculum materials created will be available on the online platform. At the end of each open call period, the best school project will be selected through international public voting and the "Ocean Ambassador of the Year" award will be given to raise awareness, increase participation and publicise the project to a wider audience.