Skip to main content

Bankacılık Hizmetleri ve Promosyon İhalesi Duyurusu Hk.

Yıldız Teknik Üniversitesi personeline yapılan maaş, döner sermaye, ek ders, mesai, ikramiye, vb. ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra No'lu Genel Tebliği; Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/21, 05 Ağustos 2008 tarih ve 26958 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/18, 10 Ağustos 2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/17 sayılı genelgeleri gereğince hazırlanan Bankacılık Hizmetleri  ve Promosyon İhalesi Şartnamesi hükümleri doğrultusunda 06.07.2022 Çarşamba günü saat 10:00’ da yeni ihale yapılacaktır.

Kamuoyuna ve isteklilere ilanen duyurulur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü