Skip to main content

Macarların Tasarımları Türkiye’de

2024 Macar-Türk Kültür Yılı Etkinlikleri kapsamında, YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve YTÜ Öğrenci Dekanlığı ile İstanbul Macar Kültür Merkezi’nin ortak düzenlediği “Macarların Tasarımları Türkiye’de” başlıklı sergi, 26 Nisan-3 Mayıs 2024 tarihleri arasında, YTÜ Beşiktaş Kampüsü, Mimarlık Fakültesi, Dekanlık Koridoru’nda Saat 13.30’dan itibaren gezilebilir.


Within the scope of 2024 Hungarian-Turkish Year of Culture Events, the exhibition titled "Hungarian Designs in Turkey", organized jointly by YTU Faculty of Architecture Dean's Office, YTU Student Dean's Office and Istanbul Hungarian Cultural Center, can be visited between April 26-May 3, 2024 at YTU Beşiktaş Campus, Faculty of Architecture, Dean's Corridor from 13.30.