END5129– ÜRETİMDE SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI

 

Dersin Koordinatörü

Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ceyda GÜNGÖR ŞEN

Ofis: A Blok- A 629 

Telefon: 0212 3832920

E-Mail: cgungor@yildiz.edu.tr   

Web: http://www.yildiz.edu.tr/~cgungor

Ders  Gün ve Saatleri:     

Pazartesi 10:00-12:50 / A205

Görüşme Gün ve Saatleri:

Ders ile ilgili: Pazartesi 13:00 – 15:00

Diğer görüşme gün ve saatleri için

Dersin Amacı

Dersin temel amacı, öğrencilere karmaşık üretim sistemlerinin analizi ve modellenmesinde simülasyon kullanımını sistem simülasyonunun teorik altyapısıyla birlikte açıklamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, rassal sayı üretimi, girdi analizi, model doğrulama, model çıktılarının istatistiksel analizi gibi teorik konuların bilgisiyle, farklı üretim ortamlarında çeşitli kararların alınmasına ve üretim sistemlerinin çeşitli performans ölçütlerinin değerlendirilmesine yönelik olarak simülasyon modellerini kurabilecek ve yorumlayabilecektir. Ayrıca ders planındaki laboratuar saatlerinde Microsoft EXCEL ile basit simülasyon modelleri, Microsoft Excel eklentisi olan Oracle Crystal Ball ile simülasyon uygulamaları ve ARENA simülasyon paket programı ile üretim hatları, malzeme taşıma sistemleri, tedarik zinciri sistemleri gibi daha karmaşık yapıdaki simülasyon modelleri tanıtılacaktır.

Dersin Kitabı (Notu)         

Ders materyalleri farklı kaynaklardan haftalık olarak sağlanacaktır. Ders notları tarafımdan e-mail adresinize bir sayfada 2 adet olmak üzere dinleyici notları şeklinde (.pdf uzantılı olarak) gönderilecektir.

Gereken Yazılımlar

MS EXCEL

MS EXCEL – Crystal Ball eklentisi

ARENA 11.0 ve üzeri versiyonları.  ARENA 12.0 öğrenci versiyonunu Simulation with ARENA_Software download linkinden edinebilirsiniz. Yazılımın yüklenmesi ile ilgili bilgileri ayrıca benden temin edebilirsiniz. Arena yazılımının 11.0’a kadar olan versiyonları Windows Vista tarafından desteklenmemektedir. 

Yararlanılacak Kaynaklar     

1.       Modeling and Analysis of Manufacturing Systems by Ronald G. Askın ve Charles R. Standridge, John Wiley & Sons, 1993, ISBN: 0-471-51418-7

2.       Simulation with ARENA by W. David Kelton, Randall P. Sadowski, Deborah A. Sadowski, McGraw Hill.

3.       Simulation Modeling and Analysis with ARENA by Tayfur Altıok ve Benjamin Melamed,  2007, Elsevier, ISBN: 978-0-12-370523-5

4.       Discrete-Event System Simulation by Jerry Banks, John S. Carson, Prentice Hall,1984, ISBN: 0-13-215582-b

5.       Simulation of Manufacturing Systems by Allan Carrie, John Wiley & Sons, 1988,    ISBN: 0-471-91574-2

6.       Business Decision Simulation: A Time Sharing Approach by J. Ronald Frazer, 1975, ISBN: 0-87909-113-4

 Başarı Değerlendirme Sistemi                                                                                               

                                               Etki Yüzdesi (%)            

Vize Sınavı                               20

Dönem Projesi                         40

Final sınavı                              40

 

Ders Planı

Tarih

Konu

Derslik

15 Şubat 2016

Dersin tanıtımı

A 205

22 Şubat 2016

Üretim Sistemlerinin Analizi ve Modellenmesi:

İmalat, üretim ve üretim sistemlerine genel bakış. Üretim sistemlerinin karakteristikleri, üretim sistemlerinin analizi ve modellenmesi,

A 205

29 Şubat 2016

Üretim Sistemlerinin Analizinde Simülasyon Kullanımı:

Üretim sistemleri ile ilgil temel kararlar, Üretim Sistemlerinin Modelleme Amaçları, Model Geliştirme Süreci, Model Çeşitleri, Simülasyonun avantaj ve dezavantajları, uygulama alanları, Simülasyon ve Alternatif Metotlar, Üretimde simülasyon kullanımı.

A 205

07 Mart 2016

Üretim Sistemlerinin Simülasyon ile Modellenmesi:

Üretim sistemi dinamikleri, Üretim performans ölçütleri.

A 205

14 Mart 2016

 

A 205

21 Mart 2016

Simülasyonun Temelleri ve  Elle Simülasyon:

Simülasyonun temelleri, Simülasyon modelleri, Simülasyon ile modelleme adımları, Elle simülasyon

A 205

28 Mart 2016

Simülasyonda Bilgisayar Kullanımı:

Üretim simülatörleri, simülasyon yazılım ve paketleri, simülasyon yazılımı seçim süreci, MS Excel’de basit simülasyon örnekleri, Rassal sayılar ve rassal sayı üretimi

A 205

04 Nisan 2016

ARENA paket programının temelleri ve basit simülasyon modelleri

A 205

11 Nisan 2016

ARENA İleri Proses Modülleri ve Girdi Analizi

A 205

18 Nisan 2016

Case Study: Bir üretim sistemi simülasyonu

A 205

25 Nisan 2016

VİZE SINAVI

A 205

02 Mayıs 2016

ARENA ile taşıma sistemlerinin modellenmesi

A 205

09 Mayıs 2016

Proje sunumları

A 205

16 Mayıs 2016

Proje sunumları

A 205

23 Mayıs 2016

Proje Sunumları

A 205

 

NOT 1: Lütfen ders notlarını ve ders ile ilgili çeşitli duyuruları paylaşmak üzere oluşturacağım e-mail listesi için cgungor@yildiz.edu.tr adresine “END5129-2016 Bahar” konulu bir e-mail gönderiniz.

NOT 2: Ders planı farklı sebeplerle yeniden düzenlenebilir, lütfen dönem boyunca düzenli olarak takip ediniz...

 

 

DÖNEM PROJESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: